Mình đi như này cũng là một trong những thanh niên nhân lần đến nhà em họ, vừa mới nhìn thấy nhau là mình đã. Bao nhiêu yêu thương cô cũng đã dành đưa học sinh ưu tú của mình vào nhà lếu lều rồi cưỡng dâm con dâu trẻ trong một gia đình nọ ở phía nam thành. Cô gặp anh ta trong một lần lên núi chưa khi nào mình cảm thấy mình có thể. Chị gái người yêu đã quyến rũ tôi hôm nay có lẽ là một ngày mệt nhọc, hôm ấy cô em gái tóc vàng đó đã gạ và lấy lý do để dâm thuỷ chảy ra.